Op 12 februari 2020 vindt de tweede Crossing Borders conferentie plaats.

Na de eerste aanzet van vorig jaar zetten we nu een tweede, grote, stap!
Momenteel werken we hard aan het samenstellen van een inspirerend programma. Dat programma krijgt vorm rond de volgende vier pijlers:

    • Doorlopende leerlijn po-vo
    • Professionalisering
    • Student to Student
    • samenwerking van PO- en VO-docenten

Tijdens deze tweede editie van Crossing Borders zullen er gastsprekers, workshops en good practices zijn. Daarnaast maken we middels rondetafelgesprekken nadrukkelijk tijd en ruimte vrij om de samenwerking rond de 4 pijlers echt handen en voeten te geven.

We hopen je weer te mogen ontvangen om samen een nieuwe stap te zetten in een nauwere samenwerking op het gebied van Engels.

Marjolijn Muller
Coördinator tweetalig mavo

Joost van het Kaar
Conrector brugklassen & mavo

Brenda Stam
Conrector vwo & tweetalig onderwijs

Aanmelden voor Crossing Borders: