Beste collega’s,

Engels is in. Het is een kernvak dat een steeds bredere invulling krijgt door meer lestijd, langere leerlijnen, en tweetalige en internationale verbindingen. Vroeg vreemde talen onderwijs is geen uitzondering meer, net als tweetalig voortgezet onderwijs, en Cambridge Certificaten zijn gemeengoed aan het worden. Om al deze redenen ligt het voor de hand om de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs op het gebied van Engels te intensiveren en een doorlopende leerlijn Engels po-vo te realiseren.

Om deze nauwere samenwerking handen en voeten te geven, zetten we graag een eerste stap in de vorm van een Conferentie met en voor docenten uit het basisonderwijs. Tijdens de Conferentie ‘’Crossing borders’’ willen we aan de hand van workshops en inspiratiesessies, good practices uitwisselen en wensen en ideeën voor mogelijke vervolgstappen inventariseren.

De Conferentie ‘’Crossing borders” zal plaatsvinden op het Schoter op woensdagmiddag 21 november van 14.15 uur tot 17.30 uur. Globaal is het programma als volgt:

14.15 – 14.45 Binnenkomst met koffie en thee
14.45 – 15.15 Openingsspeech door Lauren Salomons
15.20 – 16.25 Twee workshoprondes met steeds keuze uit verschillende workshops.
16.30 – 17.00 Een goed gesprek over de samenwerking tussen po en vo op het gebied van Engels
17.00 – 17.30 Afsluiting met een hapje en een drankje

Natuurlijk hopen we dat veel collega’s enthousiast zijn over een nauwere samenwerking en over de Conferentie. Komt u graag als deelnemer? En / of heeft een goed voorbeeld uit uw eigen Engelse lespraktijk dat u wilt delen? Geef u dan snel op voor de Conferentie en eventueel voor het geven van een workshop via het formulier aan de rechterkant.

tot 21 november!

 

Aanmelden voor Crossing Borders: