Onze pedagogische visie

Het Schoter hecht veel waarde aan een positief leer- en leefklimaat binnen de school en staat bekend om een goed en veilig pedagogisch klimaat.
Om onze aanpak te benoemen, vast te leggen en pro-actief uit te dragen hebben wij de afgelopen twee schooljaren onze ongeschreven pedagogische aanpak geanalyseerd, besproken en vastgelegd in een school eigen pedagogische visie. Onze visie berust op drie pijlers en is tot stand gekomen door input van leerlingen, ouders en docenten. De drie pijlers zijn:

 • oog voor jou
 • oog voor elkaar
 • oog voor een positief leer- en leefklimaat

Wij geloven dat wij met onze aanpak op een positieve wijze bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en het welzijn van leerlingen én personeel.
De drie pijlers zullen de komende schooljaren in samenspraak met leerlingen en docenten nader uitgewerkt worden in praktische handreikingen.

Op Het Schoter hebben wij…

Oog voor jou

Van een vriendelijke groet bij de balie tot een handdruk bij het klaslokaal. Op Het Schoter hebben wij oog voor jou en word je gezien in de school. Er is ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling en talenten. Voor wie het nodig heeft, is er begeleiding op maat. Wij hebben oog voor jouw toekomst en bieden jou een veilige en positieve omgeving waarbinnen jij kan uitgroeien tot de beste versie van jezelf.

Op Het Schoter:

 • voel jij je gezien en gehoord;
 • mag jij zijn wie je bent;
 • willen wij jou leren kennen;
 • praten wij met jou in plaats van over jou;
 • helpen wij je ontdekken wie je bent en wat je talenten zijn.

Het Schoter: een school waar jij je welkom voelt.

Oog voor elkaar en de omgeving

Van de deur die wij voor elkaar open houden tot die arm om je heen als het even tegenzit. Op Het Schoter hebben wij oog voor elkaar en helpen wij elkaar waar wij kunnen. Er is ruimte voor verschil en wij gaan respectvol met elkaar om. Alleen komen wij ver, maar samen komen wij verder.

Op Het Schoter:

 • hebben wij begrip voor elkaar;
 • zien wij wat er om ons heen gebeurt en helpen we een ander;
 • gaan wij met elkaar in gesprek;
 • geven wij elkaar feedback;
 • helpen wij elkaar groeien;
 • versterken wij onze sociale vaardigheden;
 • hebben wij respect voor elkaar en onze omgeving;
 • dragen wij bij aan de maatschappij.

Het Schoter: een school waar wij allen verantwoordelijk zijn voor een positief leer- en leefklimaat. Samen maken wij de school.

Oog voor een positief leer- en leefklimaat

Van een schouderklopje als je iets goed doet tot aan een staande ovatie bij je diploma-uitreiking. Op Het Schoter geven wij elkaar complimenten en vieren wij successen. We spreken uit wat wij van elkaar verwachten. Wij benoemen wat goed gaat en kijken samen hoe het nog beter kan.

Op Het Schoter:

 • geven wij complimenten en waardering;
 • zijn de doelen voor iedereen helder;
 • geven wij elkaar opbouwende feedback;
 • doen we wat wij zeggen;
 • helpen wij elkaar onze doelen bereiken;
 • worden successen beloond en gevierd.

Het Schoter: een school waar wij samen zorgen voor een veilige en stimulerende omgeving.