Gepersonaliseerd leren

Vwo-leerlingen krijgen niet allemaal hetzelfde les op Het Schoter, maar de docenten kijken wat een leerling nodig heeft in zijn ontwikkeling. U leest hier een mooi voorbeeld van gepersonaliseerd onderwijs tijdens de wiskundeles van Bas Koster.