Aanmelden brugklas 2023-2024

Voor het schooljaar 2023-2024 verloopt de aanmeldprocedure voor de brugklas in Zuid-Kennemerland (regio Haarlem) digitaal.
Als u deze procedure heeft doorlopen en uw kind is via de-overstap aangemeld en geplaatst op Het Schoter, dan vragen we u onderstaande formulier in te vullen en een tijdslot te kiezen om de aanmelding compleet te komen maken op school.

Heeft u niet deelgenomen aan deze procedure, bijvoorbeeld doordat u binnenkort naar deze regio verhuist, neem dan contact op met onze coördinator brugklassen, mevrouw Bloemsma. J.bloemsma@schoter.nl