Havo

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt inclusief de brugklas vijf jaar. Aan het eind van de derde klas kiezen de leerlingen een profiel waar ze examen in gaan doen. Een havodiploma geeft recht om een vervolgopleiding te gaan doen in het HBO, maar leerlingen kunnen ook kiezen om door te stromen naar 5 vwo of voor een vervolgopleiding in het MBO.

Indeling brugklas – Uniek in Haarlem: de opstroomklas
Leerlingen met een havoadvies worden in de havo (tweetalig) brugklas geplaatst of in de havo-opstroomklas. De havo-opstroomklas is voor de havoleerling met een havoadvies of havo/vwo-advies van de basisschool en het sterke vermoeden van de leerkracht van groep 8 dat de leerling meer kan én wil. In de havo-opstroomklas wordt op vwo-niveau lesgegeven. Leerlingen uit de havo-opstroomklas stromen na het eerste jaar door naar 2 vwo of 2 havo.

Tweetalig havo
Het Schoter heeft jarenlang ervaring met het aanbieden van tweetalig vwo-onderwijs. Sinds het schooljaar 2017 – 2018 wordt er op Het Schoter ook tweetalig havo-onderwijs aangeboden.

De opleiding tweetalig havo is een onderscheidende opleiding die uitdaging biedt en die je voorbereidt op een actieve rol in een internationale samenleving. Het tweetalig havo heeft een geheel eigen gezicht en naast Engelstalig onderwijs is er veel aandacht voor cultuur en het thema globalisering. Met globalisering wordt het proces bedoeld waarbij thema’s van over de hele wereld steeds meer met elkaar verbonden worden. In het kader van globalisering zijn economie, internationale contacten, het milieu en de ongelijke verdeling van arm en rijk in de wereld belangrijke thema’s waarmee leerlingen aan de slag gaan op het tweetalig havo. Aan het eind van de derde klas sluiten leerlingen de onderbouw af met een echt Cambridge diploma. Ook in de bovenbouw kunnen leerlingen doorgaan met het tweetalig onderwijs.

Determinatie
Het Schoter kent een tweejarige brugperiode. Dit houdt in dat een leerling de eerste twee schooljaren mag laten zien wat hij/zij in zijn/haar mars heeft. Leerlingen kunnen derhalve op- en indien noodzakelijk afstromen aan het einde van klas 1 en aan het einde van klas 2.

Het is op Het Schoter niet toegestaan om in leerjaar 1 en 2 te doubleren op hetzelfde niveau. Leerlingen die de norm niet halen zullen in principe bevorderd worden naar het volgende leerjaar op een lager niveau.

Uitdagend onderwijs
Op Het Schoter vinden we het belangrijk dat leerlingen uitgedaagd worden om hun capaciteiten optimaal te benutten. Het Schoter biedt dan ook al haar havoleerlingen brede vorming aan op cognitief, sociaal, cultureel en sportief gebied.

Cambridge Engels
Havo leerlingen op Het Schoter bereiden wij voor op een actieve rol in een maatschappij die steeds internationaler wordt. In dit kader bieden we alle havoleerlingen die geen tweetalig onderwijs volgen Cambridge Engels aan. We stellen hen in de gelegenheid om aan het einde van klas 3 of klas 4 een internationaal erkend Cambridge diploma te behalen.

Sport
Het Schoter is een sport-actieve school en kent sportklassen in klas 1, 2 en 3. Havoleerlingen op Het Schoter kunnen examen doen in BSM en hebben daarmee voorrang bij aanname bij een eventuele vervolgstudie op de ALO.

Kunst, tekenen en drama/theater
Voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in kunst, tekenen en drama/theater bieden we een mooi en uitdagend (keuze)programma. Zo kunnen de leerlingen in de brugklas kiezen voor deelname aan de Theaterklas. Alle havoleerlingen hebben in klas 1, 2 en 3 een uur in de week drama en we bieden de mogelijkheid om het vak drama of beeldend te kiezen in klas 4 en 5. Havoleerlingen kunnen dus examen doen in drama of beeldende vorming. Kunstminnende leerlingen bieden we vanaf klas 3 de mogelijkheid om deel te nemen aan de kunstklas.