Kenmerken van onze havo-afdeling
De havo-afdeling op Het Schoter is sinds jaar en dag een gezonde afdeling. Deze afdeling kenmerkt zich door:

 • goede doorstroomcijfers in de onderbouw en de bovenbouw;
 • goede slagingspercentages;
 • een sterk mentoraat met veel aandacht voor externe instroom in leerjaar 4 havo;
 • een compleet LOB programma, met veel aandacht voor doorstroom naar vervolgopleidingen;
 • een jaarlijkse opstroom na 5 havo, naar 5 vwo (of 6 vwo)

En ook:

 • opstroomklassen voor de betere havo-leerling (zie voor uitleg hieronder)
 • M&O, BSM ( Bewegen, Sport en Maatschappij) en drama mogelijk als examenvak
 • versterkt Engels voor alle leerlingen in klas 1,2 en 3
 • sportklas in klas 1, 2 en 3 voor wie dat graag wil
 • theaterklas in klas 1 voor wie dat graag wil
 • kunstklas in klas 2 en 3 voor wie dat graag wil
 • ondersteuning voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde indien nodig

 

Indeling brugklas – Uniek in Haarlem: de opstroomklas
Leerlingen met een havo-advies worden in de havo brugklas geplaatst of in de havo-opstroomklas. De havo-opstroomklas is voor de havo-leerling met een havo-advies of havo/vwo-advies van de basisschool en het sterke vermoeden van de leerkracht van groep 8 dat de leerling meer kan én wil. Leerlingen die plaatsbaar zijn in een opstroomklas kunnen kiezen voor een klas met regulier onderwijs of tweetalig onderwijs.

In de havo-opstroomklas wordt op vwo-niveau lesgegeven. Leerlingen uit de havo-opstroomklas stromen na het eerste jaar door naar 2 vwo of 2 havo.

Tweetalig havo
Het Schoter heeft 11 jaar ervaring met het aanbieden van tweetalig vwo-onderwijs. Met ingang van schooljaar 2017 – 2018 start Het Schoter ook met tweetalig havo.

De opleiding tweetalig havo is een onderscheidende opleiding die uitdaging biedt en die je voorbereidt op een actieve rol in een internationale samenleving. Het tweetalig havo heeft een geheel eigen gezicht en naast Engelstalig onderwijs is er veel aandacht voor cultuur en het thema globalisering. Met globalisering wordt het proces bedoeld waarbij mondiale thema’s steeds meer met elkaar verbonden worden. In het kader van globalisering zijn economie, internationale contacten, het milieu en de ongelijke verdeling van arm en rijk in de wereld belangrijke thema’s waarmee leerlingen aan de slag gaan op het tweetalig havo. Aan het eind van de derde klas sluiten leerlingen de onderbouw af met een echt Cambridge diploma. In de bovenbouw volgt het IB en IGCSE Business Studies.

Determinatie
Het Schoter kent een tweejarige brugperiode. Dit houdt in dat een leerling de eerste twee schooljaren mag laten zien wat hij/zij in zijn/haar mars heeft. Leerlingen kunnen derhalve op- en indien noodzakelijk afstromen aan het einde van klas 1 en aan het einde van klas 2.

Het is op Het Schoter niet toegestaan om in leerjaar 1 en 2 te doubleren op hetzelfde niveau. Leerlingen die de norm niet halen zullen in principe bevorderd worden naar het volgende leerjaar op een lager niveau.

Uitdagend onderwijs
Op Het Schoter vinden we het belangrijk dat leerlingen uitgedaagd worden om hun capaciteiten optimaal te benutten. Het Schoter biedt dan ook al haar havo-leerlingen brede vorming aan op cognitief, sociaal, cultureel en sportief gebied.

Versterkt Engels
Havo-leerlingen op Het Schoter bereiden wij voor op een actieve rol in een maatschappij die steeds internationaler wordt. In dit kader bieden we alle havo-leerlingen die geen tweetalig onderwijs volgen versterkt Engels aan. We stellen hen in de gelegenheid om aan het einde van klas 3 een internationaal erkend Cambridge diploma te behalen.

Sport
Het Schoter is een sport-actieve school en kent sportklassen in klas 1, 2 en 3. Havo-leerlingen op Het Schoter kunnen examen doen in BSM en hebben daarmee voorrang bij aanname bij een eventuele vervolgstudie op de ALO.

Kunst, tekenen en drama/theater
Voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in kunst, tekenen en drama/theater bieden we een mooi en uitdagend (keuze)programma. Zo kunnen de leerlingen in de brugklas kiezen voor deelname aan de Theaterklas. Alle havo-leerlingen hebben in klas 1 en 2 een uur in de week drama en we bieden de mogelijkheid om het vak drama te kiezen in klas 4 en 5. Havo-leerlingen kunnen dus examen doen in drama. Kunstminnende leerlingen kunnen bieden we in klas 2 en 3 de mogelijkheid om deel te nemen aan de kunstklas.