Uitdagend vwo-onderwijs

in actie voor giro555

Doe je mee met de Schoter-lente-hulpactie voor Giro555? De leerlingen van 1Va en 1Vb zijn voor XL-leren aan een project bezig rondom het voedselvraagstuk. Dan kun je niet om de hongersnood in heen in N.O. Nigeria, Zuid-Soedan, Jemen en Somalië. We gaan het geleerde...

Lees meer

Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren Vwo-leerlingen krijgen niet allemaal hetzelfde les op Het Schoter, maar de docenten kijken wat een leerling nodig heeft in zijn ontwikkeling. U leest hier een mooi voorbeeld van gepersonaliseerd onderwijs tijdens de wiskundeles van Bas...

Lees meer

Vwo’ers leren bij een écht bedrijf!

Vwo’ers leren bij een écht bedrijf! Maar liefst twaalf bedrijven hebben een vraagstuk voorgelegd aan de brugklassers van het vwo. De komende periode gaan ze dit uitwerken tot een verbeterplan en presentatie aan de bedrijven. Dat is nog eens wat je noemt een échte...

Lees meer

Uitnodiging eindpresentatie 16 februari

Uitnodiging eindpresentatie 16 februari Op 16 februari van 15.30 – 17.00 uur houden de vwo-brugklassers een presentatie voor een twaalftal bedrijven. In groepjes hebben zij een communicatievraagstuk van een bedrijf/organisatie aangepakt en hiervoor een verbeterplan...

Lees meer

differentiëren in de wiskundeles

Op Het Schoter ontwikkelt een team van docenten gepersonaliseerd onderwijs voor de vwo-onderbouw. Leerlingen krijgen niet allemaal hetzelfde les, maar de docenten kijken wat een leerling nodig heeft in zijn ontwikkeling. Een mooi praktijkvoorbeeld uit onze school is...

Lees meer

Video-verslag tentoonstelling Levensecht

Video-verslag tentoonstelling Levensecht Wat hebben de vwo-brugklassers veel geleerd in deze paar maanden op school! Op 14 oktober organiseerden zij de tentoonstelling Levensecht. Veel ouders en docenten kwamen kijken naar de...

Lees meer

Tweetalig onderwijs op Het Schoter

Tweetalig onderwijs op Het Schoter Vind je goed Engels kunnen spreken ook zo belangrijk? Vind je reizen leuk en ben je geïnteresseerd in andere landen en culturen? Dan is tweetalig onderwijs vast iets voor jou! Lees meer over wat het is en wat je ermee kunt. Waarom...

Lees meer

vlog van de mentor-coach

Vlog van de mentor-coach! Op het vwo krijg je geen gewone mentor, al is een mentor natuurlijk nooit gewoon. De vwo-brugklassers hebben hun eigen mentor-coach, die ze iedere dag zien. Wat doet de mentor-coach precies voor je? Bekijk de vlog van mentor-coach en docent...

Lees meer

vwo-brugklassers over het vak XL-leren

Vwo-brugklassers over het vak XL-leren: Nu het schooljaar een maand oud is, merken we dat leerlingen erg enthousiast zijn over het vak XL-leren. Iedere dag zitten ze het vierde en vijfde uur in de lokalen 110, 111 en werken aan de complexe opdracht Levensecht. Dit is...

Lees meer

Het programma in de vwo-brugklassen

Hoe ziet het programma en de aanpak eruit voor de vwo-brugklassers? Zij werken twee uur per dag aan een complexe, vakoverstijgende opdracht, gedurende acht weken. Wat is een complexe opdracht? En leren ze ook de ‘gewone vakken’, zoals Nederlands of wiskunde?

Lees meer

Wanneer leerde u het meest?

Wanneer leren kinderen het meest? Als zij goede feedback krijgen op hun eigen leerproces. Dat betekent maatwerk! Onze docenten bieden daarom vanaf schooljaar 2016-2017 gepersonaliseerd onderwijs aan de leerlingen in de vwo-brugklassen.

Lees meer

Hoe houden we de leervorderingen bij?

De waarde van cijfers is relatief. Waar leerlingen normaal gesproken wel cijfers krijgen voor toetsen, kan daar niet altijd een passend vervolg aan gegeven worden. Zo kan een leerling met een hoog cijfer weinig geleerd hebben (hij kon het al) en een leerling die een diepe onvoldoende haalt voor een onderdeel, kan zich daarbij neerleggen (‘ik ben hier gewoon niet goed in’).

Lees meer

Kansen voor ieder kind in het vwo

In de vwo-brugklassen zitten leerlingen met een vwo-advies en leerlingen met een havo/vwo-advies. Deze laatste noemen we ook wel havo-opstroomleerlingen. Beide groepen leerlingen volgen dus hetzelfde onderwijs. Alleen op deze manier krijg je als school echt zicht op de (mogelijke) vwo-kwaliteiten van een leerling.

Lees meer

Wie is de mentor-coach?

De mentor-coach van de vwo-brugklasleerlingen begeleidt de klas veel intensiever dan een mentor normaal gesproken kan. De nadruk ligt dan ook op het coachen van de leerlingen, begeleiding bieden bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs, maar ook bij zijn of haar eigen leerproces.

Lees meer

Video’s van de eindpresentatie van XL-leren met de wethouder van onderwijs en onze eigen leerlingen die een presentatie hielden over verbeterplannen aan bedrijven uit de regio.

Foto’s XL presentaties ‘Levensecht’