Ouderraad

De Ouderraad is dé plek om onderwerpen die leven bij de ouders en leerlingen van Het Schoter op de agenda te zetten.

Ouderraad

Het Schoter staat bekend als een betrokken school met een sterk onderwijskundig concept. De school is volop in beweging, succesvol in haar streven en groeiende. Dat lukt niet zomaar, dat doe je samen. Ook ouders hebben hierin een actieve rol en leveren daarin een belangrijke bijdrage, o.a. in de vorm van de Ouderraad (OR). Ouders die nog dichter betrokken willen zijn bij het onderwijs en schoolleven van onze kinderen, kunnen zich aansluiten bij de Ouderraad. Nieuwe ideeën, een frisse blik, positief kritische feedback en vragen en wat tijd om af en toe ook praktisch te helpen is wat je als ouder kunt bijdragen.

 We zoeken nieuwe leden
Voor schooljaar 2022-2023 zijn we op zoek naar meerdere nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd? U kunt ons bereiken via ouderraad@schoter.nl. U bent ook van harte welkom om een keer vrijblijvend langs te komen. We vergaderen zo’n 7 keer per jaar op een dinsdagavond.

 9 maart 2022: online thema-avond voor ouders
‘Je zal nu maar puber zijn’ is een online avond, mede verzorgd door de OR en Theatergroep Helder. De avond gaat in op de huidige situatie die coronamaatregelen met zich meebrengen. We merken effecten op school, en thuis. Herkenbare situaties, vast ook voor u.

Wat doet de Ouderraad?
De Ouderraad komt zeven keer per jaar bijeen. De schoolleiding vertelt dan wat er op dat moment op school speelt en welke plannen er zijn voor de toekomst. In een open sfeer bespreken we actuele onderwerpen die betrekking hebben op wat er leeft onder de ouders en leerlingen. De Ouderraad geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies. Tevens wordt de planning en organisatie van activiteiten verdeeld en besproken.

Een andere belangrijke taak van de Ouderraad is de besteding van de jaarlijkse ouderbijdrage. Hiermee ondersteunen de ouders activiteiten in en rondom de school zoals onder andere de talentenshow, toneelproducties, de Schoterbosloop, feestelijkheden rondom het eindexamen en de aanschaf van onderwijs vernieuwende middelen. Verder organiseren wij ieder jaar een thema-avond voor alle ouders en zijn wij actief ondersteunend aanwezig bij de Open Dagen en diploma-uitreikingen.