De Ouderraad is dé plek om onderwerpen die leven bij de ouders en leerlingen van Het Schoter op de agenda te zetten.

 

Leuke en leerzame theateravond over digitale balans en hoe je als ouder in gesprek blijft met je puber over hun online leven.

We zoomen in op gedoe in de socials, het veranderende live contact met elkaar door alles wat er zich online afspeelt. En wat is het effect hiervan op huiswerk maken? Thema’s die in ieder gezin spelen.
Deze ouderavond is een pas op de plaats. Een moment van bezinning in een tijd waarin er zoveel online gebeurt. Welke afspraken maak je en hoe communiceer je erover met een puber? Ook al is er niet voor alles een pasklare oplossing, we kunnen het wel hebben over digitale balans en prettige communicatie rondom dit thema.

De acteurs van De Nieuwe Lichting zijn gespecialiseerd in lastige gesprekken tussen ouders en hun kind. Ze spelen herkenbare situaties waar alle ouders in de zaal op mogen reageren. Met een frisse blik en veel humor kijken we naar dit thema en naar je eigen rol hierin als opvoeder. Ouders gaan geïnspireerd en (media)wijzer naar huis!

Reacties van ouders
“Het ging echt over de praktijk en is daardoor herkenbaar en leerzaam.”
“De interactie vond ik zeer positief.Hieruit blijkt dat de meeste ouders voor dezelfde dilemma’s staan.”
“We hebben ontzettend gelachen”
“Dat je eerst aan de verbinding kan werken, dan pas aan grenzen….dat was echt een eye-opener”

Waar en Wanneer?
Donderdagavond 16 november 2023
In de Aula van Het Schoter, Sportweg 9 in Haarlem
Zaal open vanaf 19.30 uur
Aanvang voorstelling 20.00 uur (einde rond 21.30 uur)

De Nieuwe Lichting
DNL speelt wekelijks voor jongeren, ouders en docenten door heel Nederland. Ze weten wat er leeft onder jongeren, maar weten ook hoe het is om ouder te zijn. www.dnltheatercollectief.nl

Ouderraad

Het Schoter staat bekend als een betrokken school met een sterk onderwijskundig concept. De school is volop in beweging, succesvol in haar streven en groeiende. Dat lukt niet zomaar, dat doe je samen. Ook ouders hebben hierin een actieve rol en leveren daarin een belangrijke bijdrage, o.a. in de vorm van de Ouderraad (OR). Ouders die nog dichter betrokken willen zijn bij het onderwijs en schoolleven van onze kinderen, kunnen zich aansluiten bij de Ouderraad. Nieuwe ideeën, een frisse blik, positief kritische feedback en vragen en wat tijd om af en toe ook praktisch te helpen is wat je als ouder kunt bijdragen.

Wat doet de Ouderraad?
De Ouderraad komt zeven keer per jaar bijeen. De schoolleiding vertelt dan wat er op dat moment op school speelt en welke plannen er zijn voor de toekomst. In een open sfeer bespreken we actuele onderwerpen die betrekking hebben op wat er leeft onder de ouders en leerlingen. De Ouderraad geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies. Tevens wordt de planning en organisatie van activiteiten verdeeld en besproken.

Een andere belangrijke taak van de Ouderraad is de besteding van de jaarlijkse ouderbijdrage. Hiermee ondersteunen de ouders activiteiten in en rondom de school zoals onder andere de talentenshow, toneelproducties, de Schoterbosloop, feestelijkheden rondom het eindexamen en de aanschaf van onderwijs vernieuwende middelen. Verder organiseren wij ieder jaar een thema-avond voor alle ouders en zijn wij actief ondersteunend aanwezig bij de Open Dagen en diploma-uitreikingen.