Ouderraad

De Ouderraad is dé plek om onderwerpen die leven bij de ouders en leerlingen van Het Schoter op de agenda te zetten.

Ouderraad

De Ouderraad is een overlegorgaan van en voor ouders en de schoolleiding. Zij is verantwoordelijk voor een zorgvuldige besteding van de ouderbijdrage, draagt bij aan informatie-uitwisseling tussen schoolleiding en ouders en denkt mee over ontwikkelingen binnen de school. Daarbij ondersteunen de leden van de Ouderraad de school bij activiteiten. De Ouderraad is geen verplicht overlegorgaan maar op het Het Schoter heeft de schoolleiding ervoor gekozen om zowel met de Medezeggenschapsraad als met de Ouderraad regelmatig te overleggen.

De Ouderraad heeft een divers ‘takenpakket’ dat bestaat uit:

  • Zorgdragen voor en verantwoorden van een zorgvuldige besteding van de jaarlijkse ouderbijdrage. Er wordt onder andere bijgedragen aan introductie-, toneel- en sportactiviteiten, een sinterklaasattentie en het jaarboek voor de geslaagden;
  • Informatie uitwisselen vanuit ouders richting schoolleiding en vice versa;
  • Het bieden van een extra financiële bijdrage voor speciale projecten van de onderwijssecties;
  • Het organiseren van de jaarlijkse thema-ouderavond;
  • Het assisteren bij de organisatie van de open dagen en diploma-uitreiking.

De Ouderraad bestaat momenteel uit zeven ouders en vergadert zeven per jaar met de leiding van de school. Hiernaast vindt u meer informatie over de onderwerpen die in de Ouderraad worden besproken.

De vergaderdata van de Ouderraad in het schooljaar 2017-2018 zijn 19 september, 17 oktober, 21 november, 9 januari, 13 maart, 15 mei en 19 juni. U bent van harte welkom om een keer een vergadering bij te wonen. We starten altijd om 20.00 uur en verzamelen bij de hoofdingang van de school.

Heeft u een vraag? Laat het ons weten via ouderraad@schoter.nl.

De leden van de Ouderraad:
Anja Berens (voorzitter), Nathalie Firch, Marc Hoijtink, Anneke van Stralen, Agnes Smit-Wobbes, Shiwa Jacobs en Peter Wetjens.