Decanaat

Wordt het psychologie? Of toch bouwkunde? Of misschien wel logistiek? Wat je later kunt en vooral ook wilt worden, is afhankelijk van een heleboel factoren. Vaak gaat er een heel proces aan vooraf om te ontdekken wat er het best bij je past.

Op Het Schoter wordt veel waarde gehecht aan dit keuzeproces en per leerjaar is er een programma opgesteld in het kader van Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB). LOB bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden leerlingen voorbereid op het maken van een profielkeuze. In de fase die daar op volgt wordt toegewerkt naar de keuze voor een vervolgopleiding.

KeuzeWeb vormt de basis van LOB. KeuzeWeb is een online programma waar op school aan wordt gewerkt en waar leerlingen zich met behulp van opdrachten oriënteren op de keuzes die zij moeten maken. Naast KeuzeWeb worden er diverse (externe) studiekeuzeactiviteiten georganiseerd. Alle stappen die worden gezet naar het maken van een profielkeuze en studiekeuze, worden opgenomen in het loopbaandossier/ portfolio van KeuzeWeb. Het loopbaandossier vormt steeds vaker een onderdeel bij de toelating voor een vervolgopleiding en geeft de ontwikkeling weer van de vijf loopbaancompetenties die centraal staan binnen het keuzeproces:

Kwaliteitenreflectie: wie ben ik en wat kan ik?
Motievenreflectie: wat wil ik en wat vind ik belangrijk?
Werkexploratie: welk soort werk past bij mij?
Loopbaansturing: wat wil ik worden?
Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?

Binnen Het Schoter is Anouk Filius de decaan voor de (tweetalige) mavo, havo en het vwo. Zij is bereikbaar voor alle vragen op het gebied van profiel- en studiekeuzes op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (kamer 320, a.filius@schoter.nl).

 

Profielen:

Belangrijke data: