Decanaat

Wordt het psychologie? Of toch bouwkunde? Of misschien wel logistiek? Wat je later kunt en vooral ook wilt worden, is afhankelijk van een heleboel factoren. Vaak gaat er een heel proces aan vooraf om te ontdekken wat er het best bij je past.

Op Het Schoter wordt veel waarde gehecht aan dit keuzeproces en per leerjaar is er een programma opgesteld in het kader van Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB). LOB bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden leerlingen voorbereid op het maken van een profielkeuze. In de fase die daar op volgt wordt toegewerkt naar de keuze voor een vervolgopleiding.

KeuzeWeb vormt de basis van LOB. KeuzeWeb is een online programma waar op school aan wordt gewerkt en waar leerlingen zich met behulp van opdrachten oriënteren op de keuzes die zij moeten maken. Naast KeuzeWeb worden er diverse (externe) studiekeuzeactiviteiten georganiseerd. Alle stappen die worden gezet naar het maken van een profielkeuze en studiekeuze, worden opgenomen in het loopbaandossier/ portfolio van KeuzeWeb. Het loopbaandossier vormt steeds vaker een onderdeel bij de toelating voor een vervolgopleiding en geeft de ontwikkeling weer van de vijf loopbaancompetenties die centraal staan binnen het keuzeproces:

Kwaliteitenreflectie: wie ben ik en wat kan ik?
Motievenreflectie: wat wil ik en wat vind ik belangrijk?
Werkexploratie: welk soort werk past bij mij?
Loopbaansturing: wat wil ik worden?
Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?

Binnen Het Schoter is Anouk Filius de decaan voor de (tweetalige) mavo, havo en het vwo. Zij is bereikbaar voor alle vragen op het gebied van profiel- en studiekeuzes op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (kamer 320, a.filius@schoter.nl).

Belangrijke data:

Profielen

In de mavo wordt zowel in de 2e als in de 3e klas een vakkenpakket gekozen. Hierbij zijn er vier richtingen: Economie, Zorg & Welzijn, Landbouw en Techniek. De keuzemogelijkheden per richting zijn te vinden in het keuzeboekje mavo.

In klas 3 van de havo en het vwo kies je een profiel. Een profiel is een combinatie van verplichte vakken en vakken die de richting bepalen voor je vervolgstudie (hbo of universitair). Er zijn vier profielen: cultuur en maatschappij (C&M), economie en maatschappij (E&M), natuur en gezondheid (N&G) en natuur en techniek (N&T). Informatie over deze Tweede Fase helpt je bij de keuze van je profiel. Uitgebreide informatie over de inhoud van de vakken kun je nalezen in het keuzeboekje havo of keuzeboekje vwo.

Havo profielen

  Gemeenschappelijk deel Profielvakken Profielkeuze
(kies 1 vak)
Keuze examenvak
(kies 1 vak)
Vrije deel
(kies evt. extra vak)
C&M Nederlands
Engels
Maatschappijleer
ckv
Lichamelijke opvoeding
Geschiedenis
Duits of Frans
Aardrijkskunde
Frans
Duits
Kunst-drama
Kubv

Frans
Duits
Kunst-drama
Kubv
Wiskunde A
bsm

mentorles
lob
werkweek
extra examenvak
E&M Nederlands
Engels
Maatschappijleer
ckv
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde A of B
Geschiedenis
Economie
Frans
Duits
Aardrijkskunde
bedrijfseconomie
Frans
Duits
Kunst-drama
Kubv
Aardrijkskunde
bsm
bedrijfseconomie
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak
N&G Nederlands
Engels
Maatschappijleer
ckv
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde A of B
Biologie
Scheikunde
Natuurkunde
Aardrijkskunde
Kunst-drama
Kubv
Economie
Aardrijkskunde
Natuurkunde
bsm
bedrijfseconomie
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak
N&T Nederlands
Engels
Maatschappijleer
ckv
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie Kunst-drama
Kubv
Economie
Aardrijkskunde
bsm
bedrijfseconomie
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak

 

vwo profielen

  Gemeenschappelijk deel Profielvakken Profielkeuze
(kies 1 vak)
Keuze examenvak
(kies 1 vak)
Vrije deel
(kies evt. extra vak)
C&M Nederlands
Engels
Duits of Frans
Maatschappijleer
Global Perspectives
ckv
Lichamelijke opvoeding
Geschiedenis
Wiskunde C of A
Aardrijkskunde
Frans
Duits
Filosofie
kunst-drama
Kubv
Frans
Duits
bsm
Filosofie
kunst-drama
Kubv
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak
E&M Nederlands
Engels
Duits of Frans
Maatschappijleer
Global Perspectives
ckv
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde A of B
Economie
Geschiedenis
Frans
Duits
Aardrijkskunde
bedrijfseconomie
Frans
Duits
bsm
Filosofie
Aardrijkskunde
bedrijfseconomie
kunst-drama
Kubv
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak
N&G Nederlands
Engels
Duits of Frans
Maatschappijleer
Global Perspectives
ckv
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde A of B
Biologie
Scheikunde
Natuurkunde
Aardrijkskunde
Filosofie
Economie
Aardrijkskunde
Natuurkunde
bsm
kunst-drama
Kubv
bedrijfseconomie
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak
N&T Nederlands
Engels
Duits of Frans
Maatschappijleer
Global Perspectives
ckv
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie Filosofie
Economie
Aardrijkskunde
bsm
kunst-drama
Kubv
bedrijfseconomie
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak