Decanaat

Wordt het psychologie? Of toch bouwkunde? Of misschien wel logistiek? Wat je later kunt en vooral ook wilt worden, is afhankelijk van een heleboel factoren. Vaak gaat er een heel proces aan vooraf om te ontdekken wat er het best bij je past.

Op Het Schoter wordt veel waarde gehecht aan dit keuzeproces en per leerjaar is er een programma opgesteld in het kader van Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB). LOB bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden leerlingen voorbereid op het maken van een profielkeuze. In de fase die daar op volgt wordt toegewerkt naar de keuze voor een vervolgopleiding.

KeuzeWeb vormt de basis van LOB. KeuzeWeb is een online programma waar op school aan wordt gewerkt en waar leerlingen zich met behulp van opdrachten oriënteren op de keuzes die zij moeten maken. Naast KeuzeWeb worden er diverse (externe) studiekeuzeactiviteiten georganiseerd. Alle stappen die worden gezet naar het maken van een profielkeuze en studiekeuze, worden opgenomen in het loopbaandossier/ portfolio van KeuzeWeb. Het loopbaandossier vormt steeds vaker een onderdeel bij de toelating voor een vervolgopleiding en geeft de ontwikkeling weer van de vijf loopbaancompetenties die centraal staan binnen het keuzeproces:

Kwaliteitenreflectie: wie ben ik en wat kan ik?
Motievenreflectie: wat wil ik en wat vind ik belangrijk?
Werkexploratie: welk soort werk past bij mij?
Loopbaansturing: wat wil ik worden?
Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?

Binnen Het Schoter is Anouk Filius de decaan voor zowel de mavo, de (tweetalige) havo, als het (tweetalig) vwo. Mevrouw Filius is op maandag, dinsdag en donderdag beschikbaar voor alle vragen op het gebied van profiel- en studiekeuzes (kamer 320, a.filius@schoter.nl).

Belangrijke data

Activiteit

Klas

Datum

Oriëntatietraject 4 mavo 27 oktober t/m 10 november 2016
Opleidingenmarkt 4 havo, 5 vwo 1 en 2 november 2016
Studiekeuzebeurs Utrecht (vrijwillig) 4 en 5 havo, 5 en 6 vwo 25 en 26 november 2016
Mbo-markt 3 mavo 11 januari 2017
Inschrijfdeadline vervolgopleiding (met decentrale selectie) 5 havo, 6 vwo 15 januari 2017
Profielkeuzevoorlichting (InHolland) 3 havo, 3 vwo 19 januari 2017
Choice 2 mavo 26 januari 2017
Oudervoorlichting profielen 3 vwo 31 januari 2017
Oudervoorlichting profielen 3 havo 2 februari 2017
Adviezen vakdocenten 2 mavo, 3 mavo, 3 havo, 3 vwo 3 februari 2017
Beroepenstage 4 mavo 6 t/m 10 februari 2017
Introductie nieuwe vakken 3 havo, 3 vwo 8 t/m 17 februari 2017
Oudervoorlichting profielen 2 mavo, 3 mavo 14 februari 2017
Voorlopige profielkeuze 2 mavo, 3 mavo, 3 havo, 3 vwo 10 maart 2017
Kennismaking hbo 4 havo 23 maart 2017
Inschrijfrichtlijn vervolgopleiding 4 mavo 1 april 2017
Definitieve profielkeuze 2 mavo, 3 mavo, 3 havo, 3 vwo 7 april 2017
Inschrijfdeadline vervolgopleiding (zonder decentrale selectie) 5 havo, 6 vwo 1 mei 2017
Profielkeuzeformulieren retour 2 mavo, 2 havo, 3 mavo, 3 havo, 3 vwo 12 mei 2017

Profielen

In de mavo wordt zowel in de 2e als in de 3e klas een vakkenpakket gekozen. Hierbij zijn er vier richtingen: Economie, Zorg & Welzijn, Landbouw en Techniek. De keuzemogelijkheden per richting zijn te vinden in het keuzeboekje mavo.

In klas 3 van de havo en het vwo kies je een profiel. Een profiel is een combinatie van verplichte vakken en vakken die de richting bepalen voor je vervolgstudie (hbo of universitair). Er zijn vier profielen: cultuur en maatschappij (C&M), economie en maatschappij (E&M), natuur en gezondheid (N&G) en natuur en techniek (N&T). Informatie over deze Tweede Fase helpt je bij de keuze van je profiel. Uitgebreide informatie over de inhoud van de vakken kun je nalezen in het keuzeboekje havo of keuzeboekje vwo.

Havo profielen

  Gemeenschappelijk deel Profielvakken Profielkeuze
(kies 1 vak)
Keuze examenvak
(kies 1 vak)
Vrije deel
(kies evt. extra vak)
C&M Nederlands
Engels
Maatschappijleer
ckv
Lichamelijke opvoeding
Geschiedenis
Duits of Frans
Aardrijkskunde
Frans 
Duits 
Drama
Frans
Duits
Kunst-drama
Wiskunde A
bsm
m&o
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak
E&M Nederlands
Engels
Maatschappijleer
ckv
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde A of B
Geschiedenis
Economie
Frans
Duits
Aardrijkskunde
m&o
Frans
Duits
Kunst-drama
Aardrijkskunde
bsm
m&o
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak
N&G Nederlands
Engels
Maatschappijleer
ckv
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde A of B
Biologie
Scheikunde
Natuurkunde
Aardrijkskunde
Kunst-drama
Economie
Aardrijkskunde
Natuurkunde
bsm
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak
N&T Nederlands
Engels
Maatschappijleer
ckv
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie Kunst-drama
Economie
Aardrijkskunde
bsm
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak

 

vwo profielen

  Gemeenschappelijk deel Profielvakken Profielkeuze
(kies 1 vak)
Keuze examenvak
(kies 1 vak)
Vrije deel
(kies evt. extra vak)
C&M

Nederlands
Engels
Duits of Frans
Maatschappijleer
Global Perspectives
ckv
Lichamelijke opvoeding

Geschiedenis
Wiskunde C of A
Aardrijkskunde
Frans 
Duits 
Filosofie
kunst-drama
Frans
Duits
bsm
Filosofie
M&O
kunst-drama
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak
E&M Nederlands
Engels
Duits of Frans
Maatschappijleer
Global Perspectives
ckv
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde A of B
Economie
Geschiedenis
Frans
Duits
Aardrijkskunde
M&O
Frans
Duits
bsm
Filosofie
Aardrijkskunde
M&O
kunst-drama
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak
N&G Nederlands
Engels
Duits of Frans
Maatschappijleer
Global Perspectives
ckv
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde A of B
Biologie
Scheikunde
Natuurkunde
Aardrijkskunde
Filosofie
Economie
Aardrijkskunde
Natuurkunde
bsm
kunst-drama
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak
N&T Nederlands
Engels
Duits of Frans
Maatschappijleer
Global Perspectives
ckv
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie Filosofie
Economie
Aardrijkskunde
bsm
kunst-drama
mentorles
lob
werkweek
extra examenvak