Lesrooster

dagindeling & lestabellen

Lesrooster

 

In de lessentabel is per schooltype vermeld hoeveel lesuren van 60 minuten er per week per vak zijn.

dagindeling

dagindeling verkort rooster

dagindeling lichamelijke opvoeding