Financiële ondersteuning

 

Financiële ondersteuning

Wanneer u door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat bent de gevraagde bijdrage schoolkosten te betalen zijn er mogelijkheden om uw kind(eren) toch gebruik te laten maken van extra voorzieningen en faciliteiten:

  • Onder voorwaarden, kunt u een tegemoetkoming in schoolkosten aanvragen bij de gemeente. Op de website van de gemeente Haarlem (www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten)  of de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude (https://www.iasz.nl/werk-en-inkomen/hulp-bij-een-laag-inkomen/) kunt u nalezen of u hiervoor in aanmerking komt.
  • Bent u woonachtig in Haarlem of Zandvoort en heeft u onvoldoende financiële middelen om bepaalde school gerelateerde kosten zoals fiets, laptop of een schoolreisje te voldoen, kijk dan op www.leergeldhaarlemzandvoort.nl voor voor meer informatie.
  • Voor ouders die financiële ondersteuning nodig hebben, zijn er drie regelingen:- de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles;
    – de tegemoetkoming schoolkosten;
    – extra vergoeding voor brugklasleerlingen (vanaf september 2016).
  • Een verzoek bij de schoolleider of bij mevrouw Dorgelo van de financiële administratie van Het Schoter voor een oplossing; bijvoorbeeld een aangepaste betalingsregeling of een vergoeding vanuit  het Schoterfonds.

Het Schoterfonds

Het Schoterfonds is er voor ouders/verzorgers die de schoolkosten niet kunnen betalen (en die kosten ook niet elders kunnen verhalen. Het Schoterfonds kan eventueel worden ingezet voor de ouderbijdrage, de bijdrage tweetalig onderwijs, het brugklaskamp en het thuisprogramma. Als u een beroep wilt doen op het Schoterfonds dient u een aanvraag in bij de schoolleider of bij mevrouw Dorgelo van de financiële administratie van Het Schoter.
De schoolleiding beoordeelt de aanvraag na overleg met de ouders/verzorgers. Na goedkeuring van de schoolleiding dient 50% van de kosten door de ouders zelf te worden betaald en 50% wordt vanuit het Schoterfonds vergoed.

Tijdig overleg voorkomt problemen

Als wij de bijdrage slechts gedeeltelijk, helemaal niet of niet op tijd ontvangen zonder dat dit is besproken met eerder genoemde personen, zullen wij de desbetreffende leerling(en) helaas moeten uitsluiten van activiteiten die niet zijn inbegrepen in de vaste kosten zoals excursies of een werkweek. Wij gaan er van uit dat dat niet nodig is: op tijd overleggen voorkomt problemen!

Toelichting

In de wet op het voortgezet onderwijs staat dat de schoolkosten/ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is waarbij de oudergeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft op de hoogte en de bestemming van de bijdrage. De schoolleiding van Het Schoter heeft de vaststelling van de kosten besproken met de oudergeleding van de MR èn legt achteraf ook verantwoording af over de besteding van de gelden.