Leerlingbegeleiding

Al onze leerlingen moeten zich prettig en veilig kunnen voelen op school; hoe beter dat is, hoe groter de kans op succesvolle leerprestaties.

Leerlingbegeleiding

Wij werken daarom met een systeem van begeleiding waarbij de leerling, de mentor en de ouders nauw samenwerken.
De mentor is voor uw kind erg belangrijk en de schakel tussen leerling, ouders, docenten.

Wij willen dat alle leerlingen het maximale uit zichzelf halen. Ook als daar extra begeleiding voor nodig is. Daarom hanteren wij een dyslexiebeleid voor leerlingen met een officiële dyslexieverklaring. Wij ondernemen actie tegen alle vormen van pesten binnen de school.

Wij bieden extra ondersteuning voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken: 

  • leer- en studiebegeleiding voor leerlingen die moeite hebben met het schoolwerk;
  • keuzebegeleiding waarbij mentoren de leerling helpen bij het kiezen van een vakkenpakket en vervolgopleiding;
  • sociaal-emotionele begeleiding richt zich op het welbevinden van alle leerlingen op school. Er is een training ‘effectieve communicatie’ voor leerlingen die moeite hebben met het sociaal functioneren in de klas, ‘faalangsreductie’ of ‘examenstressreductie’ voor faalangstige leerlingen en een training ‘weerbaarheid voor jongens’ of ‘zelfverdediging voor meisjes;
  • hulp bij dyslexie en dyscalculie;
  • zero-tolerance bij pesten;
  • passend onderwijs;
  • huiswerkbegeleiding Lyceo op Het Schoter.