Tweetalig onderwijs

Hieronder een presentatie van Eva de Wit en Jeanine Krist over het tweetalig onderwijs op Het Schoter:

junior college

Tweetalig havo:

De opleiding tweetalig havo is een onderscheidende opleiding die uitdaging biedt en die je voorbereidt op een actieve rol in een internationale samenleving. Het tweetalig havo heeft een geheel eigen gezicht en naast Engelstalig onderwijs is er veel aandacht voor cultuur en het thema globalisering. Met globalisering wordt het proces bedoeld waarbij mondiale thema’s steeds meer met elkaar verbonden worden. De wereld wordt als het ware steeds kleiner door de handel, de snelle transportmogelijkheden en de ICT-verbindingen. In het kader van globalisering zijn economie, internationale contacten, het milieu en de ongelijke verdeling van arm en rijk in de wereld belangrijke thema’s waarmee je aan de slag gaat op het tweetalig havo. Aan het eind van de derde klas sluit je de onderbouw van het tweetalig havo af met een echt Cambridge diploma. In de bovenbouw volgt het IB en IGCSE Business Studies. Het internationaal erkend diploma IGCSE Business Studies maakt, net als het IB Language-B programma, deel uit van de opleiding tweetalig havo. Beide diploma’s geven je een enorme voorsprong op het HBO waar de vraag naar Engels steeds groter is.

Tweetalig vwo

Als je nu al weet dat je later naar de universiteit wilt of zelfs wilt gaan studeren aan een buitenlandse universiteit moet je écht kiezen voor tweetalig vwo. Je Engels wordt “very good”, je doet veel internationale kennis op, en je schrijft, spreekt en verstaat zo goed Engels dat je er overal op de wereld mee uit de voeten kunt. Ook in Nederland gaan meer universiteiten over op het Engels en gebruiken Engelstalig lesmateriaal. Daarom kiezen leerlingen met aanleg voor wiskunde, natuurkunde, biologie of scheikunde vaker voor tweetalig onderwijs.

Junior college

Vanaf de eerste dag hoor, lees, schrijf en spreek je heel veel Engels. Je merkt al snel dat je je uitstekend kunt redden. In klas 1, 2 en 3 (junior college) krijg je extra lessen Engels en de vakken Biology, Geography, History, Drama, Science and technology, Physical Education en Maths zijn in het Engels. Je gebruikt Engelse lesboeken en natuurlijk zijn de toetsen ook in het Engels.

In junior college (klas 1, 2 en 3)  zijn er extra verplichte activiteiten die een buitenlands tintje hebben.

 • Engelstalige toneelvoorstellingen: vaak in combinatie met een Engelstalige workshop (1eklas).
 • Bezoek het Harry Potter kasteel in Newcastle met Engelse leerling als gids (1e klas).
 • Werkbezoek Londen en omgeving, met natuurlijk een dag les op een Engelse school (2eklas).
 • Speaking Contest (het Europees Platform organiseert deze wedstrijd speechen) (3e klas).
 • Uitwisselingsproject met leerlingen uit Polen (3e klas).
 • Drama-workshop over gevoelens en vertrouwen (3e klas).
 • Cricket-les van leerlingen en docenten van een Engelstalige school (3e klas).
 • ‘The maths challenge’, een landelijke wiskundewedstrijd tussen alle tvwo-scholen (3e klas).
 • Afsluiting junior college met een Cambridge Advanced Certificaat (3e klas).

Senior college

In klas 4, 5 en 6 staat het volgende je te wachten.

 • Extra Engels voor het behalen van een certificaat van het Internationaal Baccalaureaat (IB).
 • De examenvakken maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen (4V), culturele kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn in het Engels.
 • Een profielwerkstuk maken in het Engels.
 • Work Experience; je loopt stage in een organisatie waar Engels de voertaal is.
 • “Step outside”; deelname aan een online university cursus of een andere activiteit ter voorbereiding op je vervolgstudie.
 • het eindexamen van 6 tvwo is gewoon in het Nederlands.

Wat levert tvwo je op?

 • Een “gewoon” vwo-diploma.
 • Het Cambridge Advanced Certificaat; examen Engels waarmee je junior college afsluit.
 • Een EIO portfolio; in alle klassen krijg je lessen en opdrachten over Europa en de wereld. Alle opdrachten bewaar je in je portfolio voor een toets in de 2e en in de 5e klas.
 • Een IB-certificaat Engels; dit internationaal erkend diploma geeft je toegang op buitenlandse universiteiten.
 • Een uitstekende beheersing van de Engelse taal geeft je een voorsprong op de universiteit of hbo omdat daar meer studies in het Engels zijn.
 • Veel internationale kennis en ervaring.