Tekenen en Beeldende Vormgeving op Het Schoter
In de onderbouw krijgen alle leerlingen op Het Schoter het vak Tekenen. Binnen dit vak zijn leerlingen vooral bezig met het maken van eigen beeldend werk. Eigen ideeën worden verbeeld via schilderen, tekenen, filmen, fotografie, en/of computerbeeldbewerking. Niet alleen het eindwerkstuk is daarbij van belang maar ook het oriënteren op het onderwerp, het onderzoeken van mogelijkheden qua materiaal en techniek, presenteren en reflecteren op eigen en andermans werk. Leerlingen worden uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan en hun ideeën beeldend vorm te geven aan de hand van voorbeelden uit de kunstgeschiedenis en de hedendaagse beeldcultuur. Digitale media wordt gebruikt voor beeldend onderzoek, vastleggen en reflecteren op eigen creatieve werk(proces) en andermans beeldende werk.

In de bovenbouw kunnen de leerlingen op de mavo eindexamen doen in het vak Tekenen(2D) en voor havo/vwo is er het eindexamenvak Beeldende Vormgeving (2D en 3D). In de bovenbouw vindt er een verdieping plaats van hetgeen de leerlingen in de onderbouw hebben geleerd. De opdrachten worden steeds vrijer en door de opgedane basisvaardigheden en kennis is de leerling in staat om een opdracht en idee zelfstandig beeldend vorm te geven. Daarbij wordt de leerling uitgedaagd om onderzoekend en experimenterend te werk te gaan.

Voor mavo, Tekenen bestaat het examen uit 2 onderdelen: een centraal praktisch examen en een centraal schriftelijk examen, aan de hand van een door het ministerie gekozen thema. Dit examen is gericht op het ontstaan van het beeldend proces waarbij het idee van de leerling centraal staat.

Voor havo/vwo, Beeldende Vormgeving geldt dat in de praktijklessen Beeldende Vormgeving de verschillende onderwerpen deels aansluiten op de theorie die behandeld wordt bij Kunst (algemeen), zoals de geschiedenis en ontwikkeling van de beeldende kunst, de verschillende kunststromingen en de beeldaspecten die bij beeldend werk horen. Het onderdeel beeldende vormgeving is vooral een praktijkvak en heeft geen centraal examen.

De kunstklas
De kunstklas is voor leerlingen vanaf klas 1. Het doel is een gevarieerd programma te volgen zoals bijvoorbeeld een bezoek aan het Stedelijk museum en het Rijksmuseum in Amsterdam. Een workshop keramiek, portret tekenen en mogelijke nieuwe creatieve activiteiten die zich spontaan aandienen. Naast deze excursies maken we tekeningen en schilderijen. Ook andere werkvormen zoals decors maken voor onze toneelproductie, kleding pimpen, druktechniek monotype ontdekken enz.

 

Workshop stop motion-films maken: