Schoolregels

SCHOOLREGELS 2018 – 2019

Het Schoter is een goede, gezellige school waar leerlingen zich veilig voelen en met plezier naartoe gaan en dat willen we natuurlijk graag zo houden. Hieronder staan de belangrijkste spelregels voor het komende schooljaar. Voor meer informatie kun je het leerlingenstatuut nalezen. Het leerlingenstatuut staat op de website onder de button ‘informatie > beleidsstukken’.

De basisafspraken op onze school die altijd voor iedereen gelden zijn:

 • je bent op tijd en je komt je afspraken na;
 • je komt goed voorbereid naar afspraken en in de les. Je houdt je voor school beschikbaar van 08.10 tot 16.30 uur. Tot 16.30 uur kun je in principe dus geen andere afspraken inplannen buiten school;
 • je hebt respect voor medeleerlingen en medewerkers en luistert naar elkaar.  Je draagt bij aan een veilige schoolomgeving en zorgt voor een prettige schooltijd voor medeleerlingen en medewerkers;
 • je legt verantwoording af als afspraken niet na worden gekomen.

Het Schoter is een “goede buur”. Dat betekent onder andere dat fietsen en brommers alleen in de fietsenstalling van de school geplaatst mogen worden en niet rondom de school. Verder zijn de stoep voor de school en de toegang tot de school geen verblijfsruimte.

We zijn een veilige school. Op Het Schoter tolereren we geen geweld, diefstal, vandalisme, alcohol en drugs. Lees ook het leerlingenstatuut hierover, want bij het overtreden van de regels met betrekking tot genoemde zaken volgen er gepaste maatregelen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

We zijn een gezonde en sportieve school. De school heeft daarom een gezonde kantine, is rookvrij en we zeggen ‘nee’ tegen alcohol en drugs. We sluiten ons aan bij de slogan NL>< 18:

 • Er geldt een rookverbod voor alle leerlingen tijdens alle schoolactiviteiten. Dus ook tijdens excursies, feesten en werkweken en dergelijke.
 • Het Schoter profileert zich als een gezonde school en heeft een eigen schoolkantine.  Het is  niet de bedoeling om in school en op het schoolterrein eetwaar anders dan een gangbare lunch te nuttigen. Zakken snoep, chips, grote pakken koek, pizza’s, literflessen frisdrank en energiedrankjes die bijvoorbeeld bij de DEKA worden gekocht worden dus niet getolereerd.

En verder:                   

 • iedereen is op tijd. Te-laat-komen heeft consequenties. Ziek naar huis à een briefje halen!
 • bellen, mailen, chatten, appen, sms’en…… dat doe je in de aula of in de hal. Tijdens de lessen maak je geen gebruik van je mobiel, iPad, smartwatch en overige apparaten, behalve als de docent toestemming geeft voor gebruik in de les. Mobiele telefoons leg je aan het begin van de les in de telefoonbak of je laat je mobiel in je kluisje;
 • geen jas, pet of muts in school. Die horen in je kluisje of op de kapstok;
 • in pauzes ben je welkom in de aula, de hal, de kelder en in de gang op de begane grond;
 • in tussenuren ben je welkom in de aula en in de kantine (005);
 • eten en drinken doe je in de aula, de kelder, in de gang op de begane grond, of op het plein;

in de 1e en 2e klas blijf je tot het eind van je schooldag op het schoolterrein.