Schoolregels

SCHOOLREGELS 2020 – 2021

Het Schoter is een goede, gezellige school waar leerlingen zich veilig voelen en met plezier naartoe gaan en dat willen we natuurlijk graag zo houden. Hieronder staan de belangrijkste spelregels voor het komende schooljaar. Voor meer informatie kun je het leerlingenstatuut nalezen. Het leerlingenstatuut staat op de website www.schoter.nl onder de button ‘informatie’.

De basisafspraken op onze school die altijd voor iedereen gelden zijn:

 • Je bent op tijd en je komt je afspraken na;
 • Je komt goed voorbereid naar afspraken en in de les: je huiswerk is gemaakt en je schoolspullen zijn in orde. Je houdt je voor school beschikbaar van 08.10 tot 16.30 uur;
 • Je hebt respect voor medeleerlingen, medewerkers en de omgeving en je luistert naar elkaar. Je draagt bij aan een veilige schoolomgeving en zorgt voor een prettige schooltijd voor medeleerlingen en medewerkers.

Het Schoter is een “goede buur”. Dat betekent onder andere dat fietsen en brommers alleen in de fietsenstalling van de school geplaatst mogen worden en we houden de omgeving rondom de school brommer- en fietsvrij. Pauzeren doen we op het schoolterrein en we houden dan de stoep voor de school en de toegang tot de school vrij.

We zijn een veilige school. Op Het Schoter tolereren we geen geweld, diefstal, vandalisme, alcohol en drugs. Lees ook het leerlingenstatuut hierover, want bij het overtreden van de regels met betrekking tot genoemde zaken volgen er gepaste maatregelen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

We zijn een gezonde en sportieve school. De school heeft daarom een gezonde kantine, is rookvrij en we zeggen ‘nee’ tegen alcohol en drugs. We sluiten ons aan bij de slogan NI>< 18:

 • Er geldt een rookverbod voor alle leerlingen tijdens alle schoolactiviteiten. Dus ook tijdens excursies, feesten en werkweken en dergelijke;
 • Het Schoter profileert zich als een gezonde school en heeft een eigen schoolkantine. Het is  niet de bedoeling om in school en op het schoolterrein eetwaar anders dan een gangbare lunch te nuttigen. Zakken snoep, chips, grote pakken koek, pizza’s, literflessen frisdrank en energiedrankjes en dergelijke zijn niet toegestaan.

En verder:

 1. Iedereen is op tijd. Te-laat-komen heeft consequenties. Ziek naar huis? Dan haal je een briefje bij de balie in de hal;
 2. Bellen, mailen, chatten, appen, sms’en…… dat doe je in de aula of in de hal. Tijdens de lessen maak je alleen gebruik van je mobiel, iPad, smartwatch en overige apparaten met toestemming van je docent. Mobiele telefoons leg je aan het begin van de les in de telefoonbak of je laat het mobieltje in je kluisje;
 3. Je jas, pet of muts doe je in je kluisje;
 4. Op Het Schoter hanteren wij een op- en een aftrap aan het begin van het derde, vijfde en zevende uur;
 5. In pauzes ben je welkom in de aula, de hal, de kelder en in de gang op de begane grond;
 6. In tussenuren ben je welkom in de aula en in de kantine (005);
 7. Eten en drinken doe je in de pauze in de aula, de kelder, in de gang op de begane grond, of op het plein.

 

AANGEPASTE EN AANVULLENDE SCHOOLREGELS TIJDENS DE CORONACRISIS

 

 • Je moet altijd 1,5 meter afstand tot alle medewerkers houden in de school. In alle lokalen is daarom ruimte voor de docent met tape afgebakend om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en docent te bewaken. Dit is echt belangrijk. Let hier dus op! Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden;
 • In ieder lokaal en op centrale punten in het gebouw is gel en spray aanwezig. Als je in een lokaal komt, desinfecteer je je handen. De bankjes hoeven gedurende de lesdag niet gereinigd te worden;
 • Er zijn weer looproutes uitgezet in de school. Dat kun je zien aan de pijlen op de grond;
 • Je mag gewoon naar je kluisje, maar de pauzeruimte in de kelder is dicht;
 • De kantine in de aula is open. Ook hier is een looproute;
 • De docenten laten de leerlingen 4 minuten voor het einde van de les vertrekken. Als het rustig op de gangen is, verlaten zij pas het lokaal;
 • Als je bij een lokaal aankomt, ga je alvast naar binnen en op je plaats zitten. Jouw docent kan dan veilig naar binnen;
 • Er wordt gespreid gepauzeerd: de ene helft van de school start het 3e en het 5e lesuur met pauze en heeft vervolgens les, de andere helft van de leerlingen heeft les en pauze zoals we dat gewend zijn. Op deze manier blijft het rooster intact en wordt de lesdag niet onnodig langer. Hoe dat voor jou is, hoor je volgende week van je mentor;
 • In pauzes ben je buiten, in de hal of in de aula;
 • In tussenuren ben je buiten, in de hal, in de aula of in de studieruimte;
 • Conform de richtlijnen van het RIVM wordt het dragen van mondkapjes of andere beschermingsmiddelen niet verplicht;
 • Mocht je een mondkapje willen dragen als je je door de school beweegt dan mag dat natuurlijk wel. Tijdens de les mag je geen mondkapje dragen. Mocht je een belangrijke reden hebben om toch een mondkapje te willen dragen tijdens de les, laat je ouders dan contact opnemen met je leerjaarcoördinator;
 • Tijdens practica of andere activiteiten waarbij de 1,5 meter afstand tot de medewerkers moeilijk is, is het dragen van een mondkapje voor zowel de leerlingen als de docent verplicht. De school zorgt dan voor voldoende mondkapjes;
 • Als je corona-gerelateerde klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen. Pas als de uitslag negatief is, mag je weer op school komen;
 • Als je op school bent en corona-gerelateerde klachten hebt/krijgt, moet je naar huis en meld je je af bij de balie. Je mag pas weer op school komen als je negatief getest bent;
 • Wie terugkomt uit een oranje of rood (geworden) gebied/land moet 10 dagen in quarantaine;
 • Leerlingen die door quarantaine thuis zijn, volgen in principe onderwijs op afstand in Teams.