Schoolregels

 

SCHOOLREGELS 2023 – 2024

Het Schoter is een goede, gezellige school waar iedereen zich veilig voelt en met plezier naartoe gaat en dat willen we natuurlijk graag zo houden. Hieronder staan de belangrijkste spelregels voor het komende schooljaar. Voor meer informatie kun je het leerlingenstatuut nalezen. Het leerlingenstatuut staat op de website www.schoter.nl onder de button ‘informatie’.

De basisafspraken op onze school die altijd voor iedereen gelden zijn:

 • Je bent op tijd en je komt je afspraken na;
 • Je komt goed voorbereid naar afspraken en in de les: je huiswerk is gemaakt en je schoolspullen zijn in orde. Je houdt je voor school in principe beschikbaar van 08.00 tot 16.30 uur.
 • Je hebt respect voor medeleerlingen, medewerkers en de omgeving en je luistert naar elkaar. Je draagt bij aan een veilige schoolomgeving en zorgt voor een prettige schooltijd voor medeleerlingen en medewerkers.

 

Het Schoter is een “goede buur”. Dat betekent onder andere dat fietsen en brommers alleen in de fietsenstalling van de school geplaatst mogen worden en we houden de omgeving rondom de school brommer- en fietsvrij. Pauzeren doen we op het schoolterrein en we houden dan de stoep voor de school en de toegang tot de school vrij.

We zijn een veilige school. Op Het Schoter tolereren we geen geweld, diefstal, vandalisme, alcohol en drugs. Lees ook het leerlingenstatuut hierover, want bij het overtreden van de regels met betrekking tot genoemde zaken volgen er gepaste maatregelen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

We zijn een gezonde en sportieve school. De school heeft daarom een gezonde kantine, is rookvrij en we zeggen ‘nee’ tegen alcohol en drugs. We sluiten ons aan bij de slogan NI>< 18:

 • Er geldt een rookverbod voor iedereen tijdens alle schoolactiviteiten. Dus ook tijdens excursies, feesten, en werkweken en dergelijke;
 • Het Schoter profileert zich als een gezonde school en heeft een eigen schoolkantine. Het is niet de bedoeling om in school en op het schoolterrein eetwaar anders dan een gangbare lunch te nuttigen. Zakken snoep, chips, grote pakken koek, pizza’s, literflessen frisdrank en energiedrankjes en dergelijke zijn niet toegestaan.

 

En verder:

 • Iedereen is op tijd. Te-laat-komen heeft consequenties. Ziek naar huis? Dan haal je een briefje bij de balie in de hal;
 • Bellen, mailen, chatten, appen, sms’en…… dat doe je in de aula of in de hal. Tijdens de lessen maak je alleen gebruik van je mobiel, iPad, smartwatch en overige apparaten met toestemming van je docent. Mobiele telefoons leg je aan het begin van de les in de telefoonbak of je laat het mobieltje in je kluisje;
 • Je jas, pet, helm of muts doe je in je kluisje;
 • Voor het 2de, 4de en 6de uur wachten we met naar boven gaan op de bel;
 • In pauzes ben je welkom op het plein, in de aula, de hal en in de gang op de begane grond;
 • In tussenuren ben je welkom in de aula en in de stilteruimte (005);
 • Eten en drinken doe je in de pauze in de aula, in de gang op de begane grond, of op het plein;
 • In de 1e en 2e klas blijf je tot het eind van je schooldag op het schoolterrein.