informatieavond tweetalig onderwijs

Op 12 november organiseren we een avond die helemaal in het teken staat van tweetalig onderwijs op mavo, havo en vwo.

Tweetalig havo

Omdat er behoefte is aan professionals die het Engels goed beheersen. Omdat het onze taak is om betrokken burgers op te leiden. Omdat je op veel HBO opleidingen een meer dan behoorlijke beheersing van het Engels nodig hebt. Omdat de vraag vanuit de leerlingen de laatste jaren alleen maar stijgt. Omdat tweetalig onderwijs gewoon heel mooi en uitdagend onderwijs is, waarbij je letterlijk je eigen grenzen verlegt. Om al die redenen bieden we sinds het schooljaar 2017-2018 ook tweetalig onderwijs op de havo aan.

Junior college
Vanaf het moment dat je in de brugklas op school komt, word je ondergedompeld in de Engelse taal. Dat betekent dat je in de onderbouw bijna alle lessen in het Engels volgt, je boeken in het Engels zijn en dat je tijdens de lessen alleen maar in het Engels praat en schrijft. Je krijgt extra Engels en je krijgt les van native speakers, die het Engels als moedertaal hebben, of van docenten die het Engels zeer goed beheersen. Het doel is om aan het einde van de derde klas een internationaal erkend Cambridge diploma te halen: het First Certificate in English.

Tweetalig onderwijs gaat over meer dan Engels alleen. Het gaat over het ontwikkelen van een internationale blik; over je verdiepen in andere culturen, gewoonten en mensen; over je verplaatsen in een ander en leren hoe je je tot die ander verhoudt. Je werkt aan vakoverstijgende internationale projecten, gaat op reis en hebt een uitwisseling met een andere school. Je leert hoe je een bevlogen speech schrijft en houdt in het Engels bij de Junior Speaking Contest. En je leert tijdens een Model United Nations, hoe je moet debatteren over uitdagingen waar de wereld tegenwoordig voor staat, zoals het armoedeprobleem of de vluchtelingencrisis. Van deze en alle andere activiteiten die je in het kader van Europese en Internationale Oriëntatie onderneemt, leg je een digitaal portfolio aan.

Na drie jaar rondt je de onderbouw van het tweetalige onderwijs af met een junior certificate.

Senior program
In de bovenbouw van de tweetalige havo neem je deel aan het zogenaamde International Baccalaureate Language B. In het IB-programma, dat gecombineerd is met het vak Engels, is er onder andere aandacht voor taalontwikkeling, tekstbegrip, tekstanalyse en schrijfvaardigheid. Een IB-diploma levert je in veel opzichten een voorsprong op als je naar het HBO gaat.

Als je wilt kun je in de bovenbouw naast je IB-diploma een extra Cambridge certificaat halen voor Engels, namelijk: het Cambridge Advanced Exam.

Naast IB volg je de vakken waar je geen centraal schriftelijk eindexamen in doet, in de bovenbouw in het Engels. Dat zijn: Physical Education, Social Science, Art & Culture en Global Perspectives. Bovendien is er ook in de bovenbouw veel aandacht voor internationalisering in de vorm van bijvoorbeeld samenwerkingsprojecten en een internationale stage.

Veel meer algemene informatie over tweetalig onderwijs vind je op deze website.