informatieavond tweetalig onderwijs

Op 12 november organiseren we een avond die helemaal in het teken staat van tweetalig onderwijs op mavo, havo en vwo.

Waarom tweetalig mavo?

Vanaf het schooljaar 2018-2019 bieden we op het Schoter de mogelijkheid om voor uitdagend tweetalig onderwijs op mavo-niveau te kiezen. Dit was een logische stap: de wereld wordt steeds internationaler en we vinden het belangrijk om álle leerlingen daar goed op voor te bereiden. Dat geldt dus ook voor onze mavisten. Als je geïnteresseerd bent in de wereld om je heen en affiniteit hebt met taal past tweetalig onderwijs heel goed. Bovendien is de activerende didactiek die zo kenmerkend is voor tweetalig onderwijs bij uitstek geschikt voor mavo-leerlingen..

 

Structuur van de tweetalige mavo

De tweetalige mavo heeft een eigen structuur: gemiddeld over 4 jaar is in 30% van de lestijd Engels de voertaal. We beginnen het eerste jaar met een ‘immersion period’ van ongeveer 6 weken, waarin voor de vakken die in het Engels worden gegeven, geen toetsen voor een cijfer worden afgenomen. Deze periode staat in het teken van wennen aan de tweetalige leeromgeving. De docenten en hun mentor begeleiden de leerlingen om de omschakeling te maken om uitsluitend in het Engels te communiceren. Het overkoepelende thema van de opdrachten die centraal staan tijdens de immersion is: Me, myself and I. Leerlingen werken aan individuele opdrachten en een groepsopdracht en krijgen feedback van de vakdocenten. Deze periode sluiten we af met het brugklaskamp en presentaties van de leerlingen. De rest van het jaar vergroten leerlingen hun kennis door diverse uitdagende projecten, excursies en het vak Europese en Internationale Oriëntatie. Ook leren zij hoe je een digitaal portfolio maakt op je laptop. Hier krijgen de leerlingen natuurlijk hulp bij van de docent mediawijsheid en de vakdocent.