informatieavond tweetalig onderwijs

Op 18 januari organiseren we een avond die helemaal in het teken staat van tweetalig onderwijs op mavo, havo en vwo.

Nieuw

Volgend schooljaar ook tweetalig mavo

De kogel is door de kerk. Vanaf komend schooljaar zal op Het Schoter na vwo en havo ook op de mavo gekozen kunnen worden
voor uitdagend tweetalig onderwijs. Voor het Schoter is het eigenlijk niet meer dan een logische stap: de wereld wordt steeds internationaler en het is belangrijk om álle leerlingen daar goed op voor te bereiden. Dat geldt dus ook voor de mavisten. Als je geïnteresseerd bent in de wereld om je heen en affiniteit hebt met taal past tweetalig onderwijs heel goed. Bovendien is de activerende didactiek die zo kenmerkend is voor tweetalig onderwijs bij uitstek geschikt voor mavo-leerlingen.

Het Schoter gaat met ingang van het volgend schooljaar, 2018-2019, beginnen met de tweetalige mavo. De verwachting is dat er één of twee mavo-brugklassen gaan starten met dit type onderwijs op de school in Haarlem-Noord. Tweetalig onderwijs is niet nieuw op Het Schoter; op het vwo is al meer dan tien jaar een tweetalige opleiding en op de havo is afgelopen week de eerste tweetalige brugklas gestart. Er is veel animo voor: van de drie havo-brugklassen is er een tweetalig.

De tweetalige mavo krijgt een eigen structuur: zo is 30% van de lestijd Engels de voertaal, wordt door middel van projecten het thema wereldburgerschap op de kaart gezet en komt de loopbaanbegeleiding in het teken te staan van internationalisering. Leerlingen zijn dan beter voorbereid op een vervolgopleiding of werkomgeving waarbij ze het Engels moeten beheersen en bovendien beter toegerust voor een wereld waarin grenzen vervagen en betrokkenheid een must is.