informatieavond tweetalig onderwijs

Op 12 november organiseren we een avond die helemaal in het teken staat van tweetalig onderwijs op mavo, havo en vwo.

Tweetalig vwo


Omdat er behoefte is aan professionals die het Engels goed beheersen. Omdat het onze taak is om betrokken burgers op te leiden. Omdat je op veel universiteiten een meer dan behoorlijke beheersing van het Engels nodig hebt. Omdat tweetalig onderwijs gewoon heel mooi en uitdagend onderwijs is, waarbij je letterlijk je eigen grenzen verlegt. Om al die redenen bieden we al jaren tweetalig vwo-onderwijs aan.

Junior college
Vanaf het moment dat je in de brugklas op school komt, wordt je ondergedompeld in de Engelse taal. Dat betekent dat je in de onderbouw bijna alle lessen in het Engels volgt, je boeken in het Engels zijn en dat je tijdens de lessen alleen maar in het Engels praat en schrijft. Je krijgt extra Engels en je krijgt les van native speakers, die het Engels als moedertaal hebben, of van docenten die het Engels zeer goed beheersen. Aan het eind van de derde klas neem je deel aan het Cambridge checkpoint examen.

Tweetalig onderwijs gaat over meer dan Engels alleen. Het gaat over het ontwikkelen van een internationale blik; over je verdiepen in andere culturen, gewoonten en mensen; over je verplaatsen in een ander en leren hoe je je tot die ander verhoudt. Je werkt aan vakoverstijgende internationale projecten, gaat onder andere op reis naar Londen en Ieper en hebt een uitwisseling met een andere school. Je leert hoe je een bevlogen speech schrijft en houdt in het Engels bij de Junior Speaking Contest. En je leert tijdens een Model United Nations hoe je moet debatteren over uitdagingen waar de wereld tegenwoordig voor staat, zoals het armoedeprobleem of de vluchtelingencrisis. Van deze en alle andere activiteiten die je in het kader van Europese en Internationale Oriëntatie onderneemt, leg je een digitaal portfolio aan.

Na drie jaar rondt je de onderbouw van het tweetalige onderwijs af met een junior certificate.

Senior program
In 4vwo leiden we je op het afleggen van Cambridge Advanced Exam voor Engels en start je met de voorbreiding van deelname aan het International Baccalaureate programma in 5vwo en 6vwo .

Bij het International Baccalaureate Language and Literatur A programma, dat gecombineerd is met het vak Engels, is er onder andere aandacht voor literatuur, tekstanalyse en academisch schrijven. Een IB-diploma levert je in veel opzichten een voorsprong op als je naar de universiteit gaat. In 6 vwo leg je een examen af voor IB.

Naast IB volg je vakken waar je geen centraal schriftelijk eindexamen in doet, in de bovenbouw in het Engels. Dat zijn op dit moment: Social Science, Art & Culture en Global Perspectives. Bij dit laatste vak, waarin onderzoekvaardigheden en kritisch denken centraal staan, werk je toe naar een Engelstalig profielwerkstuk.

Ook in de bovenbouw besteden we veel aandacht aan internationalisering. Zo is er een uitwisseling met een school in Kopenhagen, organiseer je met klasgenoten een Model United Nations voor leerlingen uit de onderbouw en regel je een internationale stage.

Veel meer algemene informatie over tweetalig onderwijs vind je op deze website.