Tweetalig vwo

Eén van de onderwijsvormen die Het Schoter biedt, is tweetalig vwo onderwijs. Leerlingen met veel capaciteiten en ambitie worden op deze afdeling uitgedaagd om het maximale uit hun schoolloopbaan te halen.
Het doel van tweetalig vwo op Het Schoter is om zelfbewuste leerlingen af te leveren die met een uitstekende beheersing van de Engelse taal en met een kritische blijk kijken naar zichzelf en naar hun rol binnen de Nederlandse, Europese en internationale maatschappij.
Dit trachten we te realiseren op de volgende manieren:

 • Het Engelse taalonderwijs heeft een in de lessen geïntegreerde opbouw van competenties die samen de basis vormen voor het CAE examen aan het einde van klas 4.
 • Minimaal de helft van de schoolvakken wordt het tweetalig vwo in het Engels gegeven door docenten die hiervoor speciaal zijn opgeleid en gecertificeerd.
 • Het Schoter zet bij de schoolvakken die in het Engels worden aangeboden de onderwijsvorm CLIL in. CLIL is de afkorting van “Content and Language Integrated Learning”. CLIL is een moderne benadering van het Onderwijs. Het baseert zich op het idee dat elke leerkracht in feite een taalleerkracht is. Het belang van het Engels als internationale taal neemt nog steeds toe. Daarom zijn de vaardigheden die men in een CLIL-klas ontwikkelt relevanter dan ooit. Een succesvolle CLIL-les bevat de volgende elementen:
  *     communicatie: de taal leren gebruiken;
  *     cognitie: denken en begrijpen;
  *     content (inhoud): ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht;
  *     cultuur: bewustzijn van zichzelf en burgerschap.
 • Leerlingen worden binnen het tweetalig vwo uitgedaagd om een open blik naar Europa en de wereld om zich heen te ontwikkelen. Om dit te waarborgen heeft EIO (Europese en Internationale Oriëntatie) een plaats binnen het reguliere lesrooster. EIO is geïntegreerd binnen vakoverstijgende projecten én het komt terug in opdrachten bij vaklessen.

 

Junior College
Het tweetalig vwo op Het Schoter kent een Junior College en een Senior College. Aan het einde van klas 3 sluiten de leerlingen het Junior College af met het Cambridge Checkpoint Exam. Dit examen wordt op school afgenomen en nagekeken door Cambridge International Examinations, onderdeel van Cambridge University in Engeland. Het niveau van dit examen is gelijk aan niveau B2 van het Europees Referentiekader.

Senior College
Het Senior College beslaat de laatste drie schooljaren van het vwo. In klas 4 kunnen de leerlingen deelnemen aan het CAE examen (Cambridge Certificate in Advanced English). Het CAE is gelijk aan niveau C1 van het Europees Referentiekader en ligt daarmee net onder het niveau van een ‘native speaker’.
De IB-opleiding vindt plaats in de laatste twee jaren van het middelbaar onderwijs. Het International Baccalaureate Language A examen wordt door universiteiten wereldwijd erkend.

Meerwaarde
Tweetalig vwo bereidt leerlingen voor op talloze mogelijkheden van een interessante internationale loopbaan; niet alleen door de uitermate goed beheersing van de Engelse taal aan het einde van de opleiding, maar ook door de Europese en Internationale oriëntatie die een nadrukkelijk plaats in het tweetalig onderwijs kent.

Veel meer algemene informatie over tweetalig onderwijs vind je op deze website.